O MNE

PhDr. Robert Krause, PhD.

PhDr. Robert Krause I Psychológ
PhDr. Robert Krause I Psychológ

Dobrý deň. Volám sa Robert Krause. Vyštudoval som odbor psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý som ukončil štátnou skúškou z klinickej psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Po ukončení vysokoškolského štúdia som absolvoval rigorózne konanie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a po obhájení rigoróznej práce a absolvovaní štátnic zo sociálnej a pracovnej psychológie mi bol udelený titul PhDr. V súčasnosti v rámci postgraduálneho štúdia pôsobím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a vyučujem na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia a aj v súčasnosti absolvujem množstvo vzdelávaco-zážitkových výcvikov, ktorých absolvovanie je nevyhnutnou súčasťou pre vykonávanie praxe psychológa. V minulosti som pracoval na Národnom projekte Rozvoja stredného doborného vzdelávania pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Taktiež som pracoval ako dobrovoľný externý lektor pre vzdelávaciu spoločnosť Insight a taktiež aj pre organizáciu UNICEF. Počas štúdia som pracoval ako dobrovoľník vo výchovno- terapeutickej skupine v DSS Hrabiny v Novej Bani. Ako dobrovoľník som pracoval aj na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v DFNsP v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracujem ako súkromný psychológ. V rámci súkromnej praxe využívam integratívny prístup pri práci s klientom. Okrem konzultácií a poradne realizujem semináre a prednášky pre verejnosť, ale aj pre firmy. Vo svojom portfóliu mám niekoľko tisíc vyškolených ľudí a prednášal som pre 13 národností v rámci EÚ. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných vedeckých odborných konferencií. V rámci vedeckej činnosti sa venujem problematike rozhodovania a spôsobu redukcie rôznych kognitívnych omylov, ktorých sa v procese rozhodovania dopúšťame.