CENNÍK

PORADŇA PSYCHOLÓGA

INDIVIDUÁLNE SEDENIE

Sociálne a iné fóbie (napr. z verejného vystupovania, z pavúkov, uzavretých priestorov a pod.), Strachy, Stres, Nespavosť, Bolesti hlavy, Depresia, Migréna, Ťažkosti s učením a pamäťou, Hryzenie nechtov, Nízka sebadôvera, Fajčenie, Nadváha, Nízke sebavedomie, Problémy v partnerstve...

60€

PÁROVÉ STRETNUTIE

Manželské a párové problémy, Problémy s deťmi, Žiarlivosť, Rozchod, Rozvod...

65€

SKYPE KONZULTÁCIA

Online poradňa cez skype

45€

ONLINE PORADŇA CEZ INTERNET/ MAIL

Komplexná odpoveď na email ( min. rozsah A4)

30€

VYŽIADANÉ ODBORNÉ PREDNÁŠKY A KONZULTÁCIE

*ODBORNÁ PREDNÁŠKA NA VOPRED DOHODNUTÚ TÉMU/ pri počte do 10 ľudí; pri väčšom počte to závisí od individuálnej dohody/


195 €

*ODBORNÁ KONZULTÁCIA PRE FIRMU


150 €

* Cena je uvádzaná za hodinu